IV. Kongres Slovenskej stomatologickej spoločnosti

IV. Kongres Slovenskej stomatologickej spoločnosti

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská stomatologická spoločnosť, Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach a KVV – Ing. Igor Kubovčík Vás srdečne pozýva na IV. Kongres Slovenskej stomatologickej spoločnosti, ktorý sa bude konať v dňoch 18.-19. novembra 2022 v Hoteli Grand**** v Jasnej.

Účasť je možná len prezenčne!

Viac sa dočítate v kompletnej pozvánke:

Pre registráciu na podujatie je potrebné vyplniť registračný formulár:

Workshop:

Piatok: 18. novembra 2022 od 15.00 − 18.00 hod.

1. DIGITÁLNE A KONVENČNÉ PROVIZÓRIÁ PRE KAŽDODENNÚ PRAX

Langer,F.

V rámci prednášky rozoberieme súčasné možnosti provizórného ošetrenia pacienta v bežnej ambulanci, či už to konvenčnou analógovou cestou, alebo digitálne s pomocou CAD CAM rieše− nia frézovaním, prípadne s použitím 3D tlače. Porovnáme jednotlivé technologické postupy krok po kroku. Zameriame sa na použiteľné provizórne výplňové materiály pre analogovú a aj digitálnu cestu ošetrenia s frézou, prípadne 3D tlačou. Dokážeme si, že aj vytlačenie rekonštrukcie je už dnes v celku zaujímavým riešením, ktoré dokáže konkurovať frézovaným prácam. Keďže jednou z možností využitia provizórnych hmôt je vytvorenie mock−up v pacientových ústachm ukážeme si, ako jednoducho preniesť konvenčný, alebo digitálny waxup. Pacient tak totiž oveľa jednoduchšie posúdi a prijíme náš návrh protetického ošetrenia, v porovnaní so situá− ciou demonštrovanou len na monitore PC, alebo waxupe na študíjnom modeli.