KONTAKT

Košice

sobota

15. júna 2024

22:22:00

Kontakt

Poštová adresa

Južná Trieda 2/A

040 01 Košice

Slovenská republika

Identifikačné údaje organizácie

Slovenská komora zubných lekárov

Fibichova 14

821 05  Bratislava

IČO: 17639646

DIČ: 2021176234

IČ DPH: SK2021176234

Kontakt

 Tajomníčka sekretariátu:

Dagmar Ďurovičová

Tel.: + 421 903 63 11 53

E – mail:  rkzlke@skzl.sk

Stránkové dni a hodiny

Pondelok: 13:00 — 16:00 hod.

Utorok: 13:00 — 16:00 hod.

Streda: 13:00 — 16:00 hod.

Štvrtok: 13:00 — 17:00 hod.

Piatok: 13:00 — 15:00 hod.