Metodické usmernenia MZ SR pre zubných lekárov

Metodické usmernenia MZ SR

1.5.2022aktualizované

Metodické usmernenie hlavného odborníka pre odbor zubného lekárstva pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie Covid-19, aktualizované 1.5.2022.

Čestné vyhlásenie pacienta pred ošetrením v zubnej ambulancii, aktualizované 1.5.2022

Aktuálne metodické usmernenia nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.