Rada RKZL

Rada RKZL Košice

Prezident

  • MUDr. Stanislav Beli OKZL Košice

Viceprezident

  • MUDr. Gabriel Tóth OKZL Spišská Nová Ves

Členovia rady

  • MUDr. Helena Potocká OKZL Rožňava
  • MUDr. Karol Svitek OKZL Spišská Nová
  • MUDr. Milan Čermák OKZL Trebišov
  • MUDr. Jozef Minčík, PhD. OKZL Košice
  • MUDr. Ladislav Kovács OKZL Kráľovský Chlmec
  • MUDr. Imrich Pollák OKZL Michalovce
  • MUDr. Katarína Čopáková OKZL Rožňava
  • MUDr. Lucia Kovácsová, PhD. OKZL Košice