Rada RKZL

Rada RKZL Košice

Prezident

  • MUDr. Stanislav Beli OKZL Košice

Viceprezident

  • MUDr. Gabriel Tóth OKZL Spišská Nová Ves

Členovia rady

  • MUDr. Helena Potocká OKZL Rožňava
  • MUDr. Milan Čermák OKZL Trebišov
  • MUDr. Imrich Pollák OKZL Michalovce
  • MUDr. Katarína Čopáková OKZL Rožňava
  • MUDr. Lucia Kovácsová, PhD. OKZL Košice
  • MUDr. Andrej Breuer OKZL Rožňava
  • MUDr. Milan Kováč OKZL Košice