Plán vzdelávacích podujatí RKZL Košice na rok 2023

Vzdelávacie akcie v roku 2023

Plán vzdelávacích podujatí RKZL Košice na rok 2023

  • 7. 2. 2023 – Pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach (3 hod./3 kredity – bez poplatku)
  • – Poslucháreň č. 1 Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
  • 26. 4. 2023 – Odborná príprava v radiačnej ochrane (8 hod./bez kreditov)
  • 12. – 13. 5. 2023 – Odborný seminár OKZL Michalovce (12 hod./12 kreditov)
  • 16. – 17. 6. 2023 – 31. dni zubných lekárov SKZL – RK KE (12 hod./12 kreditov)
  • – 16. 6. 2023 – Celodenný odborný program pre zdravotné sestry
  • – 16. 6. 2023 – Spoločenský večer obohatený o koncert Vaša Patejdla
  • – Hotel Centrum Košice
  • 28. 9. 2023 – Neodkladná podpora životných funkcií (8 hod./8 kreditov) – 2 školenia
  • 8. 12. 2023 – Odborný seminár OKZL Michalovce (6 hod./6 kreditov)