Krajský seminár RKZL

Krajský seminár RKZL

Regionálna komora Košice Vás srdečne pozýva na Krajský seminár, ktorý sa bude konať dňa 22. septembra 2022 v priestoroch Domu techniky ZSVTS KE s.r.o., na Južnej triede 2/A v Košiciach.

Účasť je možná len prezenčne!

Viac sa dočítate v kompletnej pozvánke:

Pre registráciu na podujatie je potrebné vyplniť registračný formulár:

  • Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil vzdelávacej akcii 4 kredity. Kredity budú započítané do hodnotiaceho obdobia podľa skutočnej účasti na podujatí.
  • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet SKZL – RK Košice, uvedeného v pozvánke, najneskôr do 19.09.2022.

Vystavovatelia: