Zdravotníctvo v KSK

Zdravotníctvo v Košickom samosprávnom kraji

Úlohou oddelenia zdravotníctva Košického samosprávneho kraja je najmä koordinovanie a napĺňanie priorít regionálnej zdravotnej politiky a zabezpečenie dostupnosti zdravotnej a lekárenskej starostlivosti v Košickom kraji. Lekár samosprávneho kraja, sestra samosprávneho kraja a farmaceut samosprávneho kraja vydávajú v rámci preneseného výkonu štátnej správy povolenia na prevádzku zdravotníckych zariadení a vykonávajú dozor u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Zaoberajú sa podnetmi občanov a v prípade zistenia pochybení, môžu ukladať sankcie.

Aktuálne informácie nájdete na stránke Košického samosprávneho kraja.