Žiadosti a tlačivá

Žiadosti a tlačivá

Lekári

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (.rtf)

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (.pdf)

Elektronické formuláre (pre držiteľov el.podpisu) (často kladené otázky)

Môžete použiť formulár na všeobecné podanie na stránke slovensko.sk

V prípade, že sa úkony a konania správnych orgánov vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Maximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70 eur , ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.

Fyzické osoby formát .rtf (Word)

Vzor žiadosti o vydanie povolenia

Vzor žiadosti o vydanie povolenia z dôvodu zmeny

Vzor oznámenia o zmene údajov

Vzor žiadosti o zrušenie povolenia

Vzor žiadosti o schválenie ordinačných hodín

Vzor žiadosti o schválenie doplnkových ordinačných hodín

Vzor žiadosti hlásenia dočasnej neprítomnosti na ambulancii

Vzor oznámenia o začatí prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia

Fyzické osoby formát .pdf (Adobe)

Vzor žiadosti o vydanie povolenia

Vzor žiadosti o vydanie povolenia z dôvodu zmeny

Vzor oznámenia o zmene údajov

Vzor žiadosti o zrušenie povolenia

Vzor žiadosti o schválenie ordinačných hodín

Vzor žiadosti o schválenie doplnkových ordinačných hodín

Vzor žiadosti hlásenia dočasnej neprítomnosti na ambulancii

Vzor oznámenia o začatí prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia

Právnické osoby formát .rtf (Word)

Vzor žiadosti o vydanie povolenia

Vzor žiadosti o vydanie povolenia z dôvodu zmeny

Vzor oznámenia o zmene údajov

Vzor žiadosti o zrušenie povolenia

Vzor žiadosti o schválenie ordinačných hodín

Vzor žiadosti o schválenie doplnkových ordinačných hodín

Vzor žiadosti hlásenia dočasnej neprítomnosti na ambulancii

Vzor oznámenia o začatí prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia

Právnické osoby formát .pdf (Adobe)

Vzor žiadosti o vydanie povolenia

Vzor žiadosti o vydanie povolenia z dôvodu zmeny

Vzor oznámenia o zmene údajov

Vzor žiadosti o zrušenie povolenia

Vzor žiadosti o schválenie ordinačných hodín

Vzor žiadosti o schválenie doplnkových ordinačných hodín

Vzor žiadosti hlásenia dočasnej neprítomnosti na ambulancii

Vzor oznámenia o začatí prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia

Aktuálne informácie nájdete na stránke Košického samosprávneho kraja.