VZDELÁVACIE AKCIE

Vzdelávacie akcie

Plán vzdelávacích podujatí RKZL Košice na rok 2022

  • 17.3.2022 – Odborná príprava v radiačnej ochrane (8 hod./bez kreditov)
  • 21.4.2022 – Neodkladná podpora životných funkcií (8 hod./8 kreditov)
  • 2.- 3.6.2022 – 30. dni zubných lekárov RKZL Košice (11 hod./11 kreditov)
  • 22.9.2022 – Krajský seminár RKZL – Košice (4 hod./4 kredity)
  • 20.10.2022 – Školenie BOZP a OPP (2 hod./bez kreditov)