VZDELÁVACIE AKCIE

Vzdelávacie akcie

Plán vzdelávacích podujatí RKZL Košice na rok 2024

  • 26. 1. 2024 – praktický kurz v spolupráci s EuDent spol. s.r.o. VA 17/2024
  • Estetické kompozitné rekonštrukcie II. (frontálny úsek) – Naplnená kapacita
  • 16. 2. 2024 – praktický kurz v spolupráci s EuDent spol. s.r.o. VA 16/2024
  • Koferdam jednoducho a rýchlo
  • 8. 3. 2024 – praktický kurz v spolupráci s EuDent spol. s.r.o. VA 15/2024
  • Sklené vklákna: Vláknami vystužené prriame kompozitné rekonštrukcie
  • 17. – 18. 5. 2024 – Odborný seminár OKZL Michalovce (12 hod./12 kreditov)
  • 14. – 15. 6. 2023 – 32. dni zubných lekárov SKZL – RK KE (12 hod./12 kreditov)
  • – 14. 6. 2024 – Celodenný odborný program pre zdravotné sestry
  • – 14. 6. 2024 – Spoločenský večer obohatený o koncert Peter Bič Project
  • – Hotel Centrum Košice
  • TBD 2024 – Odborná príprava v radiačnej ochrane (8 hod./bez kreditov)
  • 6. 12. 2024 – Odborný seminár OKZL Michalovce (6 hod./6 kreditov)