VZDELÁVACIE AKCIE

Vzdelávacie akcie

Plán vzdelávacích podujatí RKZL Košice na rok 2023

 • 7. 2. 2023 – Pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach (3 hod./3 kredity – bez poplatku)
 • – Poslucháreň č. 1 Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
 • 26. 4. 2023 – Odborná príprava v radiačnej ochrane (8 hod./bez kreditov)
 • 12. – 13. 5. 2023 – Odborný seminár OKZL Michalovce (12 hod./12 kreditov)
 • 16. – 17. 6. 2023 – 31. dni zubných lekárov SKZL – RK KE (12 hod./12 kreditov)
 • – 16. 6. 2023 – Celodenný odborný program pre zdravotné sestry
 • – 16. 6. 2023 – Spoločenský večer obohatený o koncert Vaša Patejdla
 • – Hotel Centrum Košice
 • 28. 9. 2023 – Neodkladná podpora životných funkcií (8 hod./8 kreditov) – 2 školenia
 • 8. 12. 2023 – Odborný seminár OKZL Michalovce (6 hod./6 kreditov)

Plán vzdelávacích podujatí RKZL Košice na rok 2022

 • 17. 3. 2022 – Odborná príprava v radiačnej ochrane (8 hod./bez kreditov)
 • 21. 4. 2022 – Neodkladná podpora životných funkcií (8 hod./8 kreditov)
 • 2. – 3. 6. 2022 – 30. dni zubných lekárov RKZL Košice (11 hod./11 kreditov)
 • 22. 9. 2022 – Krajský seminár RKZL – Košice (4 hod./4 kredity)
 • 20. 10. 2022 – Školenie BOZP a OPP (2 hod./bez kreditov)