Oblastné komory ZL

Oblastné komory zubných lekárov spadajúce pod RKZL Košice

Predsedníčka OKZL Košice

  • MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.

Predsedníčka OKZL Rožňava

  • MUDr. Helena Potocká

Predseda OKZL Spišská Nová Ves

  • MUDr. Gabriel Tóth

Predseda OKZL Trebišov

  • MUDr. Milan Čermák

Predseda OKZL Michalovce

  • MUDr. Imrich Pollák