PRE ZUBNÝCH LEKÁROV

Pre zubných lekárov

ZP Dôvera22.7.2022

Pripomíname poskytovateľom ZS, ktorí zatiaľ nepodpísali dodatky so zdravotnou poisťovňou Dôvera, aby tak urobili čo najskôr.

Dodatky sa podpisujú elektronicky.

VšZP8.4.2022

Všeobecná zdravotná poisťovňa aktualizovala pokyny k vykazovaniu zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore, ktoré sa týkajú poskytovania zdravotnej starostlivosti utečencom z Ukrajiny.

Vykazovanie zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore – ukrajinský utečenci

VšZP pravidelne aktualizuje informácie súvisiace s Ukrajinou na stránke https://www.vszp.sk/ukrajina/.

VšZP zverejnila nový aktuálny zoznam výkonov neodkladnej zdravotnej starostlivosti (vrátane niektorých výkonov ČO). Dostupný aj tu: Výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Aktuálne informácie nájdete na stránke Všeobecnej zdravotnej poisťovne.