Delegáti RKZL

Delegáti snemu SKZL z RKZL Košice

Delegáti

 • MUDr. Stanislav Beli OKZL Košice
 • MUDr. Helena Potocká OKZL Rožňava
 • MUDr. Gabriel Tóth OKZL Spišská Nová Ves
 • doc. MUDr. Silvia Timková, PhD. OKZL Košice
 • MUDr. Lucia Kovácsová, PhD. OKZL Košice
 • MUDr. Andrej Breuer OKZL Rožňava
 • MUDr. Elena Breuerová OKZL Rožňava
 • MUDr. Imrich Pollák OKZL Michalovce
 • MUDr. Pavol Romančák OKZL Michalovce
 • MUDr. Marek Hoffmann OKZL Košice
 • MUDr. Peter Novotný OKZL Košice

Náhradníci

 • MUDr. Tomáš Ratkovský OKZL Spišská Nová Ves
 • MUDr. Pavel Cibuliak OKZL Rožňava
 • MUDr. Katarína Čopáková OKZL Rožňava