OZNAMY

Oznamy

Možnosti využitia RTG prístroja na snímkovanie pacientov (pre účely súkromných zubných lekárov) v Košickom kraji, resp. v Košiciach.

Košice11.7.2023

I. stomatologické klinika UNLP má vlastné RTG pracovisko na Tr. SNP 1, na 3.poschodí polikliniky dospelých (č. dverí 313). Klinika má nový CBCT – RTG prístroj – CARESTREAM CS 9300, ktorý spĺňa všetky parametre moderných RTG prístrojov. Pacientovi stačí Poukazný lístok (výmenný lístok) s menom, rodným číslom, číslom ZP, s popísanou požiadavkou na snímkovanie a pečiatkou a podpisom odosielajúceho lekára.

Prikladáme aj výpis z platného Cenník UNLP s cenami:

  • výkon 92p.- OPG na CD nosič – cena 15€
  • výkon 93p. – Špeciálna projekcia časti čeľuste alebo sánky RTG- CT na CD nosič ( TMK, implantácia, tele RTG) – cena 32€
  • výkon 94p. – RTG-CT paranazálnych dutín na nosič CD – cena 20€
  • výkon 95p. – RTG-CT- kosti ucha na nosič CD – cena 30€

3D CT rekonštrukcie sa žiaľ nedajú realizovať (preto iba CT skeny), vzhľadom na nemožnosť odoslania programu na komprimáciu CT snímok.

Kto je môj lekár? (Zdravotné obvody)

Chete vedieť, do ktorého obvodu patríte? :