Sekretariát RKZL

Sekretariát RKZL Košice

Kontakt

 Tajomníčka sekretariátu:

Dagmar Ďurovičová

Tel.: + 421 903 63 11 53

E – mail:  rkzlke@skzl.sk

Stránkové dni a hodiny

Pondelok: 13:00 — 16:00 hod.

Utorok: 13:00 — 16:00 hod.

Streda: 13:00 — 16:00 hod.

Štvrtok: 13:00 — 17:00 hod.

Piatok: 13:00 — 15:00 hod.