Pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach

Pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach

Spolok lekárov v Košiciach a Slovenská stomatologická spoločnosť Vás srdečne pozýva na Pracovnú schôdzu Spolku lekárov v Košiciach, venovanú pamiatke Doc. MUDr. Eugena Ďuroviča, DrSc., ktorá sa bude konať v dňoch 7. februára 2023 v posluchárenskom trakte LF UPJŠ, tr. SNP 1, Košice (posl. 1).

Podujatiu boli pridelené 3 kredity (účasť je bez poplatku).

Účasť je možná len prezenčne!

Viac sa dočítate v kompletnej pozvánke: