Prezídium RKZL

Prezídium RKZL

Prezident

  • MUDr. Stanislav Beli

Viceprezident

  • MUDr. Gabriel Tóth

Členovia prezídia

  • MUDr. Jozef Minčík, PhD.
  • MUDr. Helena Potocká
  • MUDr. Karol Svitek