Kontrolný výbor RKZL

Kontrolný výbor RKZL Košice

Predseda

  • MUDr. Andrej Breuer

Podpredseda

  • MUDr. Ján Mikloš

Členovia kontrolného výboru

  • MUDr. Eva Krempaská
  • MUDr. Milan Kováč
  • MDDr. Jozef Oravský